Kleur bekennen

"Nou, dan moet je niet bij mij zijn!" schoot lachend door me heen. Ik las het antwoord op een enquêtevraag over wat iemand wel of niet zoekt in een coach. Ik werd blij van mijn eigen reactie en realiseerde me nog eens goed: mijn coaching is gewoon niét voor iedereen.

 

Het antwoord van de - overigens heel innemende en symphatieke - jonge vrouw die bereid was mijn enquête in te vullen was het volgende:

 

"Als ik naar een coach ga, wil ik niet merken dat die met zijn/haar eigen proces bezig is".

 

Voor deze dame is het beter om een andere coach te zoeken. 

Ik zal maar kleur bekennen: in mijn volwassen leven ben ik bewust bezig met mijn eigen proces, van emotionele, intuïtieve en spirituele ontwikkeling. En het is tot dusverre gebleken dat de klanten die bij mij komen, daar perfect op aansluiten. Ik ben hen als het ware 'voor gegaan' in hun ontwikkeling. Soms loop ik nog niet eens zo héél ver voor. En toch komen ze niet voor niets juist bij mij aankloppen. 

 

Zelf heb ik meermaals mogen ervaren hoe waardevol het is als mensen die even met je oplopen precies aansluiten bij wat je meemaakt. Niet met het hoofd, maar met het hart. Waarbij een half woord genoeg is en er ook op gevoelsniveau veel gebeurt. Er is een directe aansluiting. In een woord, een blik, een vraag. Dan is het heel vanzelfsprekend voor mij als coach om stukjes van mijn eigen proces in te brengen. Ik heb daar tot nu toe veel waardering in mogen ervaren.

 

 

 

Zelf gun ik mensen juist die coach, die wél laat merken bezig te zijn met zijn/haar eigen proces. Gewoon, omdat coaches in ontwikkeling steeds meer te bieden hebben aan hun klanten. Omdat zij zich kwetsbaar durven opstellen. Omdat zij naast hun kennis, zichzelf inbrengen in de coaching. Omdat zij vanuit herkenning van het proces, de ruimte bieden aan jou om ongecensureerd open te zijn over het jouwe. En zo sta ik er ook in. Niets menselijks is mij vreemd. 

 

Zelf hecht ik veel waarde aan het ontzenuwen van de verwachting dat de coach het antwoord wel zal weten. Dat we na afloop van een traject 'gefixed' zijn. Veel marketing van coaches is erop gericht over te komen als expert die de waarheid in pacht heeft. Persoonlijk geloof ik daar niet in. Na een traject heb je weliswaar meer in je 'toolkit' zitten om toekomstige uitdagingen aan te gaan, maar uitontwikkeld ben je nooit. Waar je ook gaat, je neemt altijd jezelf mee. Daarmee ook het hele scala aan overtuigingen en blokkades, wijze van informatie tot je nemen en overlevingsmechanismes die je je hebt eigen gemaakt. Gedurende je hele leven kom je die weer tegen en op dit moment kun je alleen aan de slag met waar het nú tijd voor is. Daarmee is niet gezegd dat je over een paar jaar niet wat anders tegenkomt. In mijn visie hebben we bepaalde dingen te leren en ervaren in dit leven. Te ONT-dekken. Sommigen beginnen daar jong mee, anderen helemaal nooit. En daarin zit geen enkel oordeel. In verschillende fases kon je nog wel eens met heel verschillende begeleiding gebaat zijn. 

Gelukkig is het aanbod groot, wat dat aangaat. En mag een ieder erop vertrouwen dat de juiste coach gewoon naar je toe komt als het tijd is. Net zoals ik erop vertrouw dat de juiste klant voor mij, mij op het juiste moment echt wel weet te vinden. Gewoon, omdat ik langskom in een krantje, op Facebook, bij de kapper. En omdat het dan klopt. En alleen dán moet je bij mij zijn. Mooi toch?!

#novaholos #kleurbekennen #dejuisteklant #dejuistecoach

#ontdekken #persoonlijkegroei #aansluiten 

LICHTER LEVEN 

 

 Anne Lodewijkx 06-285 155 47 | info@novaholos.nl | www.novaholos.nl


Reactie schrijven

Commentaren: 0