Het is je taak niet...

Het is je taak niet.

 

Het is eenvoudigweg je taak niet om voor te sorteren op mogelijke emoties of reacties van een ander. Ook niet, juist niet, als dit mogelijk onplezierige reacties zijn om te ontvangen.

Heb jij het vermogen om te weten wat een ander beroert? Hoe kan jij zeker weten dat iemand op een bepaalde manier zal reageren? Bestaat er een kans dat de ander ervoor zal kiezen anders te reageren als jij je waarheid spreekt?

 

En weet jij echt heel zeker dat je de ander een gunst bewijst door jouw gedrag af te stemmen op jouw veronderstellingen over die ander?

 

Denk er eens even over na...

 

Heb je de overtuiging dat je de ander (en dan hebben we het nog niet over jezelf) een plezier doet als je blijft kronkelen? Vaak ga je daarbij ook nog eens tegen jezelf in.

 

Het is je taak niet! Stop ermee.

 

Je gaat hierin volledig voorbij aan je eigen taak. En dat is je naar binnen binnen te keren en je af te vragen wat er IN JOU speelt dat je je zo bezig houdt met die mogelijke reactie. Dat je zelfs bereid bent jezelf ervoor in bochten te wringen om deze te vermijden. Wat beroert jou? Wat bezielt jou?

Kan het zijn dat je ergens bang voor bent? Dat je je schuldig voelt mocht je bij de ander een zere snaar raken? Kan het zijn dat jij jezelf verantwoordelijk hebt gemaakt voor de ander?

 

Dit is beslist een onderzoekje waard...

 

Stel je voor dat het nu eens precies de bedoeling is dat je een ander raakt met je eerlijkheid. Met jouw totaal eerlijke uitspraken. Uitspraken die je doet uit trouw aan jezelf en aan jouw waarden... Stel je toch eens voor dat het volstrekt de bedoeling is om helemaal jezelf te zijn en te laten zien...

Stél dat jij in het leven bent van die ander om dat vóór te leven. Zodat de ander de kans krijgt om zijn reacties te herzien of zijn verwachtingen bij te stellen. Zodat de ander de kans krijgt een oude pijn te helen en een eventuele projectie op jou en op jouw gedrag te doorzien... Hoe mooi zou dat zijn!

 

Het is jouw taak niet bij een ander op je tenen te lopen. Het is jouw taak om volledig jezelf te zijn. Om jouw waarheid te leven. Alleen dát valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid en beheer. En het is een mooi onderzoek om te ontdekken waarin en wanneer je jezelf verlaat om 'het goed te doen'  voor een ander. Want vaak dénken we het daarmee goed te doen voor de ander maar is dat allerminst waar. En nog vaker hebben we niet eens door dat we het dan niet goed doen voor onszelf.

 

Soms is het fijn, zo niet nodig, jezelf te herinneren aan je taak. Jouw enige taak. De rest is opgelegd. Bepaald in overtuigingen en programma's die we volautomatisch afdraaien.

 

Het kan erg bevrijdend zijn om je te beperken tot je eigen taak. Je maakt je zo steeds losser van je (zelf)opgelegde verantwoordelijkheden en creëert weer ruimte in je eigen leven voor jezelf.

 

Dat is inspirerend, voor jezelf én voor de mensen om je heen.

 

 

#bewustzijn #groei #ont-wikkeling #zetjelichtaan #weesjezelf #vertrouwopjezelf #leefjewaarheid

#ruimtevoorjezelf #novaholos #bewustleven  

 

LICHTER LEVEN 

 

 Anne Lodewijkx 06-285 155 47 | info@novaholos.nl | www.novaholos.nl


Reactie schrijven

Commentaren: 0