Jaargroep 'Lichter leven'


De jaargroep van Nova Holos is bedoeld om het hele jaar door bezig te zijn met bewustwording, groei en verbinding.

Het leven is complex, alles hangt met elkaar samen en meer zicht op hoe je zelf die radartjes kunt beïnvloeden kan heel welkom zijn.

De jaargroep bestaat uit 9 bijeenkomsten per jaar en vindt plaats in de praktijkruimte in Borne. Met een groep van maximaal 6 mensen werken we op een ontspannen manier met de thema's uit de jaargroep. 

 

Doorlopende jaargroep ‘Lichter leven’.                               

 

Een manier om te werken aan je bewustwording. Je groeit als mens en leert bewust(er) inhoud en betekenis aan je leven te geven.

De insteek: Je beleving van het dagelijkse leven verlichten.

 

In maandelijkse bijeenkomsten reflecteren we op gebeurtenissen in ons leven. Je krijgt inspiratie om hier op een andere manier naar te kijken. Je krijg handvatten aangereikt om te groeien als mens en je vergroot de inzichten op je eigen gedrag en overtuigingen. Ook besteden we aandacht aan het aangeven van grenzen en het doorbreken van patronen. Kortom, door op een andere wijze de ervaringen van alledag te benaderen, ben je in staat om Lichter te leven.

 

* Ben jij iemand die graag lichter wil leven?

* Vind jij het fijn om in een groep van gelijkgestemden te delen in persoonlijke thema’s? * Sta je open voor het onderzoeken van je eigen aandeel in je levensomstandigheden?

* En heb jij het verlangen om dit te transformeren zodat het jou niet langer tegenhoudt? 

 

Deelname aan de jaargroep 'Lichter leven' is voor jou als je deze vragen kunt beantwoorden met 'JA'.

 

De jaargroep bestaat uit delen, reflectie, oefening en inspiratie in de bijeenkomsten, gevolgd door toepassing in de praktijk van je dagelijks leven in de maand die erop volgt. Je leven als workshop! Hiermee zorg je voor integratie van de inzichten en ideeën die je in de groep opdoet.

 

 

De jaargroep bestaat uit 7 bijeenkomsten. Maximum aantal deelnemers is 4. Dit kan veranderen als de RIVM-maatregelen inzake COVID-19 hierom vragen.                                                           

Kosten voor de reeks van 7 bijeenkomsten zijn € 175,00. Op ieder moment gedurende de jaargroep kan ingestapt worden. Dan betaal je voor de nog komende bijeenkomsten.

Betaling dient in 1x te worden voldaan. Bij afwezigheid wordt geen geld teruggestort.

 

Waar:

Mekkelhorstweg 21 in Borne

(ingang praktijk aan de Taylorlaan, tegenover huisnummer 1)

 

7 vrijdagochtenden van 09.30 tot 12.00 uur in 2022

7 januari    4 februari      4 maart   15 april    20 mei     17 juni   14 oktober                     18 november     16 december 2022

 

Inschrijving vindt plaats (na telefonische check van ruimte in de groep) door:

1.    Overmaking van € 175,00 naar

     NL 14 ABNA 066974604 ten name van Anne Lodewijkx                                                     onder vermelding van ‘jaargroep lichter leven 2022’

PLUS 

2.     inzending van het contactformulier op www.novaholos.nl/contact.                                 Hierop kies je voor inschrijving voor de jaargroep ‘Lichter leven 2022’.                               Vul je naam, adres en woonplaats, evenals je telefoonnummer en email-adres in.    


LICHTER LEVEN

 

Anne Lodewijkx 

06-28515547     |     www.novaholos.nl      |     info@novaholos.nl