Jaargroep 'Lichter leven'


 

Doorlopende jaargroep ‘Lichter leven’.                               

 

Een manier om te werken aan je bewustwording. Je groeit als mens en leert bewust(er) inhoud en betekenis aan je leven te geven.

De insteek: Je beleving van het dagelijkse leven verlichten.

 

In maandelijkse bijeenkomsten reflecteren we op gebeurtenissen in ons leven. Je krijgt inspiratie om hier op een andere manier naar te kijken. Je krijg handvatten aangereikt om te groeien als mens en je vergroot de inzichten op je eigen gedrag en overtuigingen. Ook besteden we aandacht aan het aangeven van grenzen en het doorbreken van patronen. Kortom, door op een andere wijze de ervaringen van alledag te benaderen, ben je in staat om Lichter te leven.

 

* Ben jij iemand die graag lichter wil leven?

* Vind jij het fijn om in een groep van gelijkgestemden te delen in persoonlijke thema’s? * Sta je open voor het onderzoeken van je eigen aandeel in je levensomstandigheden?

* En heb jij het verlangen om dit te transformeren zodat het jou niet langer tegenhoudt? 

 

Deelname aan de jaargroep 'Lichter leven' is voor jou als je deze vragen kunt beantwoorden met 'JA'.

 

De jaargroep bestaat uit delen, reflectie, oefening en inspiratie in de bijeenkomsten, gevolgd door toepassing in de praktijk van je dagelijks leven in de maand die erop volgt. Je leven als workshop! Hiermee zorg je voor integratie van de inzichten en ideeën die je in de groep opdoet.

 

Bij deelname aan deze groep hoort de mogelijkheid deel te nemen aan de besloten Facebookgroep ‘Lichter leven’ waarin je vragen kunt stellen, verhalen kunt delen en inspiratie op kunt doen. Zo ben je ook tussen de bijeenkomsten door onderling in contact. 

 

 

De jaargroep bestaat uit 9 bijeenkomsten. Maximum aantal deelnemers is momenteel 5, zodat we de RIVM-maatregelen inzake COVID-19 in acht kunnen nemen.                                                           

Kosten voor de reeks van 9 bijeenkomsten zijn € 198,00.

Betaling dient in 1x te worden voldaan. Bij afwezigheid wordt geen geld teruggestort.

 

Waar:

Mekkelhorstweg 21, Borne

(ingang praktijk aan de Taylorlaan, tegenover huisnummer 1)

 

9 donderdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur in 2021

21 januari    11 februari      11 maart   22 april    20 mei     17 juni   14 oktober               18 november     16 december 

 

Inschrijving vindt plaats (na telefonische check van ruimte in de groep) door:

1.    Overmaking van € 198,00 naar

     NL 09 KNAB 0257 6247 59 ten name van Nova Holos                                                       onder vermelding van ‘jaargroep lichter leven 2021’

PLUS

 

2.     inzending van het contactformulier op www.novaholos.nl/contact.                                 Hierop kies je voor inschrijving voor de jaargroep ‘Lichter leven 2021’.                             Vul je naam, adres en woonplaats, evenals je telefoonnummer en email-adres in.    


LICHTER LEVEN

 

Anne Lodewijkx 

06-28515547     |     www.novaholos.nl      |     info@novaholos.nl