Jaargroep "Essentiespraak"


 

Doorlopende jaargroep ‘Essentiespraak’.                               

Een manier om te werken aan je bewustwording. Je groeit als mens en leert bewust(er) inhoud en betekenis aan je leven te geven. De insteek: zoeken naar een praktische beleving van de essentie in het dagelijks leven.

De essentie heeft vele betekenissen:                                                                                                                         

Dat waar het om gaat, het midden, het hart, de kern. Je eigen onveranderlijke natuur.      Naast de 4 elementen (vuur, water, lucht en aarde) het 5e, immateriële element. 

 

Essentie-denken gaat uit van het bestaan van een zuiver wezen (bewustzijn), omgeven door bijzaken. We zijn geen lichaam met een leven op aarde, we zijn bewustzijn en hébben een lichaam met een leven op aarde. De jaargroep ‘Essentiespraak’ is bedoeld als afgeleide daarvan: het praten over dat waar het om gaat, over de kern, door de bijzaken daarvan te onderscheiden.       

                                   

In maandelijkse bijeenkomsten reflecteren we op gebeurtenissen in ons leven. Je krijgt inspiratie om hier op een andere manier naar te kijken. Met het toekennen van een andere, essentiële betekenis aan je ervaringen, ga je ze zien als dienend vóór jou. Uitgangspunt is dat alles wat zich aandient, precies kloppend is voor dat moment.

 

Ben jij iemand die graag de diepte in gaat en gebeurtenissen in je leven wil bekijken in een ander licht? Vind jij het fijn om in een groep van gelijkgestemden te delen in persoonlijke thema’s en te zoeken we naar de essentie daarin? Ben jij bereid om jouw ervaringen te beschouwen als een spiegel voor wat er leeft in jou? En heb jij het verlangen om dit te transformeren zodat het jou niet langer tegenhoudt? Maak een commitment aan je eigen innerlijke proces, aan jouw persoonlijke en spirituele groei. Met deelname aan deze jaargroep geef je daar handen en voeten aan.

 

De jaargroep bestaat uit reflectie en inspiratie in de bijeenkomsten, gevolgd door toepassing in de praktijk van je dagelijks leven in de maand die erop volgt. Je leven als workshop! Hiermee zorg je voor integratie van de inzichten en ideeën die je in de groep opdoet.

 

Bij deelname aan deze groep hoort de mogelijkheid deel te nemen aan de besloten Facebookgroep ‘Essentiespraak’ waarin je vragen kunt stellen, verhalen kunt delen en inspiratie op kunt doen. Zo ben je ook tussen de bijeenkomsten door onderling in contact. 

 

De jaargroep bestaat uit 9 bijeenkomsten. Maximum aantal deelnemers is momenteel 4, zodat we de RIVM-maatregelen inzake COVID-19 in acht kunnen nemen.                                                           

Kosten voor de reeks van 9 bijeenkomsten zijn vanaf 2021 € 198,00.                              Stroom je in gedurende de reeks, dan betaal je voor de nog komende bijeenkomsten. Per avond komt dit neer op € 22,00 Bij afwezigheid wordt geen geld teruggestort.

 

Waar:

Mekkelhorstweg 21, Borne (ingang praktijk aan de Taylorlaan, tegenover huisnummer 1)

 

9 Maandagavonden van 19.30-22.00 uur in 2021

18 januari    15 februari      15 maart      19 april    17 mei     14 juni   

11 oktober     15 november     13 december 

 

9 Woensdagochtenden van 09.00-11.30 uur

7 oktober 2020                 4 november 2020            2 december 2020            

6 januari 2021    3 februari 2021    3 maart 2021    7 april 2021        2 mei 2021       

9 juni 2021  

 

Inschrijving vindt plaats (na telefonische check van ruimte in de groep) door:

1.    Overmaking van € 198,00 naar

     NL 09 KNAB 0257 6247 59 ten name van Nova Holos                                                       onder vermelding van ‘Essentiepraat 20/21’

PLUS

2.     inzending van het contactformulier op www.novaholos.nl/contact.                                 Hierop kies je voor inschrijving voor de jaargroep ‘Essentiespraak’ 20/21'.                         Vul je naam, adres en woonplaats, evenals je telefoonnummer en email-adres in. 


LICHTER LEVEN

 

Anne Lodewijkx 

06-28515547     |     www.novaholos.nl      |     info@novaholos.nl